Home

Constructief sterk sinds 2011

Van Vliet Engineering biedt civieltechnische ingenieursdiensten aan, met name op het gebied van infrastructurele kunstwerken.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in de functie van ontwerpend en/of controlerend (hoofd-) constructeur en/of (assistent-) projectleider, waarbij het zwaartepunt ligt op het gebied van draagconstructies.


Wij zijn bekend met constructies in beton, staal en hout van met name bruggen, viaducten, onderdoorgangen, kademuren, dam- en keerwanden en draagconstructies in het algemeen.Ook is er ervaring opgedaan in kleinere bouwkundige constructies.


Bij het ontstaan van knelpunten in uw capaciteit, kennis en/of kunde, werken wij graag mee om projecten tot een goed einde te brengen. Deze werkzaamheden kunnen zowel op locatie als in eigen beheer worden uitgevoerd. Wij beschikken over eigen software-licenties en risico-verzekeringen. Opdrachten kunnen worden uitgevoerd op detacheringsbasis binnen het project of zelfstandig onder eigen verantwoordelijkheid.


Onze werkwijze kenmerkt zich door een grote professionele en sociale betrokkenheid bij het project en de organisatie, waarbij het menselijke aspect als zeer belangrijk wordt ervaren. Voldoening in het werk, een goed product en een tevreden opdrachtgever gaan boven commerciëel belang. Dit is onze praktische manier van duurzaam investeren in een langdurige relatie met verschillende opdrachtgevers.